Opći uvjeti prodaje

Društvo s ograničenom odgovornošću AD TYRES INTERNATIONAL SLU s jednim članom, osnovano prema andorskom zakonu s temeljnim kapitalom od 1.000.000 eura i upisano u andorski trgovački registar pod brojem 16339 sa sjedištem na adresi C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORA LA VELLA (Kneževina Andora) (u daljnjem tekstu: "Prodavatelj") prvenstveno se bavi prodajom guma i sličnih proizvoda putem mrežnog mjesta MAXI TYRE koje je dostupno na adresi maxityre.com.hr.

1. POJAŠNJENJA

 • Akronim OUP odnosi se na ove opće uvjete prodaje koje pruža prodavatelj.
 • Pojam Klijent odnosi se na bilo koju pravnu osobu koja pristupa mrežnom mjestu radi naručivanja.
 • Pojam Narudžba odnosi se na proizvod/e koje naručio klijent tijekom svake kupnje na mrežnom mjestu.
 • Pojam Mrežno mjesto odnosi se na mrežno mjesto prodavatelja koje je dostupno na URL-u www.maxityre.com.hr.
 • Pojam Prodavatelj odnosi se na osobu navedenu u uvodnoj izjavi.
 • Pojam Prodaja odnosi se na pravnu transakcija sklopljena između prodavatelja i klijenta pri čemu prvi snosi obvezu ispunjavanja narudžbe, a drugi njezinog plaćanja.

2. PREDMET I PRIHVAĆANJE

Općim se uvjetima prodaje, koji se primjenjuju na sve prodaje ostvarene na mrežnom mjestu prodavatelja, uređuje odnos između prodavatelja i klijenta za svaku narudžbu.

Svaka narudžba, koju treba potvrditi klijent, podliježe prethodnom prihvaćanju, bez ograničenja ili suzdržavanja, svih uvjeta i odredbi općih uvjeta prodaje koji se istodobno primjenjuju na mrežnom mjestu, a čije se prihvaćanje obavlja označavanjem klikom miša na potvrdni okvir koji se nalazi lijevo od izjave "Pročitao sam i prihvaćam bez ograničenja i suzdržavanja sve opće uvjete prodaje koji se odnose na moju narudžbu". OUP su dostupni na mrežnom mjestu i dostavljaju se klijentu na trajnom mediju u prilogu potvrde o primitku.

Ugovor se smatra sklopljen između strana nakon što prodavatelj izda potvrdu o primitku.

3. CIJENA

Svaka ponuda proizvoda ima jediničnu cijenu u eurima i podrazumijeva sve poreze uključene (uključujući poreze).

U skladu s člankom 14. u nastavku sve narudžbe podliježu zakonima Kneževine Andore, a koje se smatraju odrađene na tom području na kojem prodavatelj obavlja svoju poslovnu aktivnost.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena u bilo kojem trenutku. Klijent se upozorava da se cijena ponude proizvoda može promijeniti nekoliko puta dnevno i ažurira se u stvarnom vremenu. Cijene koje se primjenjuju na narudžbu su one prikazane na mrežnom mjestu u trenutku konačne potvrde narudžbe u skladu s člankom 5.4.

U okviru određenih ponuda proizvoda prodavatelj naznačuje cijenu skupa dobavljača koji su mu priopćili njegovi partneri kao i razliku u postotku od cijene prodavatelja. Prodavatelj ne jamči točnost cijene dobivene iz skupa dobavljača i klijent snosi odgovornost provjeriti navedene informacije vlastitim sredstvima.

Ukupna cijena narudžbe sastoji se od:

 1. ukupnog zbroja cijene jediničnih cijena proizvoda koje je odabrao klijent i
 2. mogućih troškova dostave (osim ponude troškova dostave pod uvjetima).

4. PROIZVODI

Bitne značajke i cijena proizvoda navode se na svakoj ponudi proizvoda koja je objavljena na mrežnom mjestu. Navedeni su elementi ugovorne informacije koje ovise o raspoloživosti dotičnih proizvoda na zalihama. Sve ostale informacije (uključujući vizualne materijale) nisu ugovorne.

5. NARUDŽBA

5.1. Pristupanje mrežnom mjestu

Javno je mrežno mjesto dostupno svakom posjetitelju tijekom cijele godine, sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno, a njegovo je pružanje podložno prekidima zbog tehničkog održavanja, održavanja, ažuriranja i bilo kojeg tehničkog kvara. Prodavatelj ne snosi odgovornost ni u kojem slučaju za bilo kakvo privremeno ukidanje ili prekidanje pristupa mrežnom mjestu i klijent se izričito i u cijelosti odriče od podnošenja zahtjeva za naknadu utemeljenog na tim činjenicama.

5.2. Odabiranje proizvoda

Klijent potvrđuje i prihvaća da za pretraživanje i odabiranje proizvoda isključivu odgovornost snosi sâm klijent.

Prodavatelj se koristi katalogom TecDoc i API-jevima proizvođača radi identificiranja odgovarajućih vozila i zamjenskih dijelova. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve netočnosti tih informacija. Ako se pokaže da zamjenski dio nije kompatibilan s vozilom, klijent može iskoristiti svoje pravo na odustajanje kako se propisuje u točki 9. radi povrata novca dok trošak povrata snosi sâm klijent.

5.3. Stvaranje i korištenje korisničkog računa

Za završavanje postupka naručivanja klijent mora izraditi svoj račun (ako to već nije napravio tijekom prethodne narudžbe) ustupanjem potrebnih informacija. Klijent se obvezuje pružiti točne i iskrene informacije te obavijestiti prodavatelja o svim promjenama glede navedenih informacija. Prodavatelj se ne može smatrati odgovornim za greške pri upisivanju kao ni za posljedice poput kašnjenja i/ili pogreške u isporuci. Stoga sve troškove ponovne isporuke narudžbe u cijelosti snosi klijent.

Prodavatelj zadržava pravo onemogućavanja, bez odlaganja ili ikakve odštete, računa bilo kojeg klijenta uslijed kršenja ovih uvjeta i odredbi kao i lažnog ili nezakonitog korištenja računa u svojstvu klijenta ili bilo koje treće osobe.

Prodavatelj odlučuje o konačnoj zabrani klijenta na platformi Maxi Tyre ako klijent napravi neku od sljedećih radnji:

 1. akvizicija klijenata koju obavljaju veletrgovci ili proizvođači, a koji su stupili u kontakt putem mrežnog mjesta;
 2. nepodmireno plaćanje nakon petnaest (15) dana;
 3. prenošenje računa drugom korisniku bez prethodnog pristanka i
 4. obavljanje aktivnosti konkurentne onoj na mrežnom mjestu na nepravedan način, a čiji je vršitelj klijent, posebice akvizicije kupaca koji su stupili u kontakt putem mrežnog mjesta.

Klijent može onemogućiti svoj račun slanjem obavijesti prodavatelju o svojoj odluci putem elektroničke pošte na adresu support@maxityre.com.hr. Prodavatelj onemogućava račun u roku od najviše sedamdeset i dva (72) sata od primitka ove e-poruke.

5.4. Potvrđivanje narudžbe

Nakon potvrđivanja košarice, izrađivanja računa, upisivanja adrese za dostavu, odabiranja i potvrde plaćanja, klijent treba obaviti završnu potvrdu svoje narudžbe klikom na narudžbu "Završna potvrda narudžbe".

5.5. Otkazivanje narudžbe

Nakon konačne potvrde narudžbe klijent može zatražiti njezino otkazivanje pod uvjetom da proizvodi iz narudžbe još nisu predani prijevozniku.

Za otkazivanje narudžbe klijent mora poslati e-poruku na adresu elektroničke pošte support@maxityre.com.hr i navesti u polju za predmet "HITNO OTKAZIVANJE NARUDŽBE" i napisati u tijelu e-poruke broj narudžbe i eventualno proizvode obuhvaćene otkazivanjem ako je otkazivanje djelomično. Čim prodavatelj uzme u obzir otkazivanje, klijentu se vraća novac u roku od najviše deset (10) radnih dana od potvrdne e-poruke prodavatelja na isti način plaćanja kojim je klijent obavio plaćanje narudžbe.

6. FINANCIJSKI UVJETI

Plaćanje se obavlja odmah po naručivanju. Klijent može platiti narudžbu odabirom jednog od sljedećih načina plaćanja:

 • kreditnom karticom s vremenom obrade od jednog (1) dana ili
 • bankovnom uplatom s vremenom obrade od sedam (7) dana.

Klijent ustupa svoje odobrenje za automatsku naplatu iznosa svojih narudžbi bilo kojim sredstvima plaćanja dostupnim na računu.

U slučaju zakašnjelog plaćanja, za bilo kojeg profesionalca, osim zakašnjelih isplata odšteta, uslijed bilo kojeg nepodmirenog iznosa na datum dospijeća automatski se ostvaruje pravo na isplatu paušalne naknade za odštetu u vrijednosti od 40,00 eura u odnosu na troškove povrata. Zatezne se kamate zaračunavaju od dospijeća po tečaju ESB-a uvećanoj za 10 bodova bez prethodne najave.

Nakon što se obavi uplata, neovisno o načinu, klijent prima e-poruku potvrde.

Plaćanje kreditnom karticom:

Prodavatelj prihvaća plaćanje samo kreditnim karticama Visa, Mastercard ili Maestro.

Sigurno mrežno plaćanje kreditnom karticom obavlja pružatelj usluge plaćanja.

Postupak plaćanja bankovnim karticama podliježe sustavu plaćanja HIPAY/BRAINTRE/CHECKOUT koji je potpuno šifriran i zaštićen. Primjenjuje se protokol SSL zajedno s bankarskom monetikom (zaštićen protokol 3D).

To znači da podatci vezani uz narudžbu i broj kreditne kartice ne kruže internetom javno dostupni. Broj se kreditne kartice ne ispisuje ni na kojem papiru, fakturi, računu ili drugom popisu.

Prodavatelj ne zna brojeve kartica. U sustavu se HIPAY/BRAINTRE/CHECKOUT ne zadržavaju brojevi kartica nakon prosljeđivanja platne transakcije banci prodavatelja. Dakle, nijedna osoba nema pristup kompjuteriziranim ili tiskanim detaljima bankovnih kartica klijenata. Rizik od krađe broja kreditne kartice prilikom kupnje na mrežnim mjestima prodavatelja opremljenim sustavom HIPAY/BRAINTRE/CHECHOUT gotovo ne postoji.

Profesionalci se također mogu koristiti sustavom GoCardless Direct Debit (gocardless.com) koji odabere prodavatelj. Ovaj je sustav u cijelosti šifriran.

Klijent priznaje i u potpunosti prihvaća da se prodavatelj ne može smatrati odgovornim na temelju sigurnosnih mana navedenih sustava za plaćanje koji su pod isključivom odgovornošću njihovih pružatelja usluga.

Prilikom plaćanja kreditnom karticom transakcija se odmah tereti čim klijent obavi uplatu. Mogućnost se plaćanja karticom ne može opozvati. Ustupanjem svojih bankovnih podataka tijekom prodaje klijent ovlašćuje prodavatelja da tereti njegovu karticu u vrijednosti koja odgovara navedenoj cijeni. Klijent potvrđuje da je on zakonski vlasnik kartice koju treba teretiti i da ima zakonsko pravo da je upotrebljava. U slučaju greške ili nemogućnosti terećenja kartice narudžba se odmah otkazuje.

Aktivnosti glede prodajnog ugovora na daljinu obavlja društvo AD TYRES INTERNATIONAL EU sa sjedištem adresi Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA – broj upisa u trgovački registar OC 1277.

7. KLAUZULA ZADRŽAVANJA PRAVA

Proizvodi su narudžbe ekskluzivna imovina u potpunom vlasništvu prodavatelja sve dok on ne primi uplatu u punom iznosu koju obavlja klijent.

Međutim, rizici povezani s proizvodima narudžbe prenose se na klijenta ili njegovog predstavnika čim postanu dostupni neovisno o zadržavanju prava. Datum dostupnosti odgovara datumu isporuke.

8. ISPORUKA

8.1. Troškovi dostave

Troškovi dostave pružaju se klijentu za svaku kupnju dva (2) identična proizvoda.

8.2. Datum dostave

Klijent priznaje i u potpunosti prihvaća da rokovi navedeni na mrežnom mjestu ne predstavljaju ni na koji način obvezu prodavatelja prema klijentu.

8.3. Nedostaci na isporučenim proizvodima

U skladu s člankom 7. rizici od gubitka i oštećenja proizvoda obuhvaćeni narudžbom prenose se na klijenta čim ih klijent, jedan od njegovih službenika ili predstavnika, preuzme uz potpisivanje dostavnice.

Klijent, njegov službenik ili predstavnik dužan je obavijestiti prijevoznika o svim nedostatcima na proizvodima u trenutku isporuke. Ovi se nedostatci moraju izričito i precizno navesti na dostavnici kako bi bile se primjenjivale u odnosu između strana.

Ako se proizvodi obuhvaćeni narudžbom nisu ispravni ili ako se paket primi u lošem stanju, klijent može odbiti isporuku. Nakon toga mora odmah obavijestiti prodavatelja obraćanjem službi za korisnike putem sustava za slanje zahtjeva. Klijent vraća prodavatelju neispravne proizvode prema uputama o uvjetima povrata koje prodavatelj dostavi. Troškovi povrata povezani s ovim uvjetima nadoknađuju se klijentu.

Klijent potvrđuje i slaže se da prodavatelj ne preuzima nijedan sastavljeni ili korišteni proizvod.

8.4. Dostavnica

Prijevoznik daje klijentu dostavnicu nakon potpisa. Klijent potvrđuje i slaže se da njegov potpis, potpis njegovog službenika ili predstavnika na dostavnici predstavlja nepobitan dokaz o datumu isporuke dotičnih proizvoda.

8.5. Specifične odredbe o isporuci na adresu koju je naveo klijent

Prodavatelj se obvezuje dostaviti narudžbu na adresu dostave koju je naveo naručitelj tijekom narudžbe. Stoga se, klijent obvezuje ustupiti prodavatelju postojeću, potpunu i točnu adresu dostave mjesta gdje se isporuka narudžbe može ovlašteno obaviti. Klijent jamči prodavatelju njegovu prisutnost u prostorijama, odnosno ovlaštenog službenika ili zastupnika radi preuzimanja narudžbe. U protivnom prodavatelj ne snosi odgovornost za kašnjenje isporuke. U slučaju povrata zbog pogrešne adrese klijent snosi isključivu odgovornost za troškove povrata.

Ako klijent nije prisutan tijekom isporuke, on se mora obratiti prijevozniku zaduženog za njegov paket kako bi dogovorio novi datum isporuke ili preuzimanje u najbližem centru. U protivnom se paketi šalju natrag u centre prodavatelja. Troškovi su povrata isključiva odgovornost naručitelja i oduzimaju se prilikom povrata narudžbe

9. PRAVO NA ODUSTAJANJE

Klijent ima razdoblje od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana isporuke da ostvari svoje pravo na odustajanje bez opravdanja svoje odluke ili snošenja bilo kakvih troškova, osim onih predviđenih u ovom članku.

Kako bi ostvario svoje pravo na odustajanje, klijent obavještava prodavatelja o svojoj odluci za odustajanje putem sučelja za zahtjeve u svojem privatnom računu. Nakon ostvarivanja svojeg prava na odustajanje prema prethodno navedenim uvjetima klijent je dužan vratiti narudžbu ili proizvode koji se podliježu pravu na odustajanje najkasnije četrnaest (14) kalendarskih dana nakon priopćenja svoje odluke o odustajanju.

Prodavatelj kupcu vraća punu cijenu u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od stvarnog povrata narudžbe ili proizvoda koji podliježu pravu na odustajanje.

Proizvodi narudžbe moraju se vratiti u originalnoj ambalaži i ne smiju se sastavljati, upotrebljavati ili oštećivati. U protivnom prodavatelj ne obavlja povrat novca klijentu kojem se mogu naplatiti troškovi povrata.

10. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI I PROPISIVANJE

Prodavatelj mora snositi novčane posljedice samo izravne i predvidive štete prouzročene naručitelju za koje se dokaže krivnja prodavatelja pod uvjetima i unutar okvira navedenih u nastavku.

Prodavatelj ni na koji način ne snosi odgovornost za novčane posljedice koje proizlaze iz neizravne ili nepredvidive štete, kao i, bez ograničavanja ovaj popis, propuštene dobitke, komercijalne štete, gubitak prometa ili dobiti, gubitak kupca, gubitak prilike, trošak dobivanja proizvoda, itd.

Izričito se navodi da odgovornost prodavatelja prema klijent ne smije premašiti vrijednost svih iznosa koje je klijent stvarno platio za dotičnu prodaju.

Klijent ne može smatrati prodavatelja odgovornim za kršenje ugovora u razdoblju od jedne (1) godine od nastanka predmetnog kršenja

11. VIŠA SILA

Obveze se prodavatelja automatski obustavljaju u slučaju više sile tj. događaja izvan kontrole prodavatelja, što se ne može razumno predvidjeti prilikom sklapanja ugovora, a čiji se učinci ne mogu izbjeći primjenjivanjem odgovarajućih mjera i kojima se onemogućava prodavatelju da izvrši svoju obvezu.

Strane se slažu da prodavatelj ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za neispunjenje svojih obveza uslijed nastanka događaja više sile pa se stoga u ovom slučaju ne može propisati nikakva naknada za obeštećenje štete ili kazna. Ako viša sila traje dulje dva (2) mjeseca, svaka stanka ima pravo raskinuti ugovor preporučenim pismom uz koje se šalje za obavijest o potvrdi primitka.

12. OSOBNI PODATCI

Klijent izjavljuje da je pročitao i prihvatio pravilnik o privatnosti na mrežom mjestu.

13. PRAVNO OBVEZUJUĆI DOKUMENTI

Ugovor se sastoji od sljedećih pravo obvezujućih dokumenata:

 1. ovih općih uvjeta prodaje;
 2. narudžbenice;
 3. dostavnice.

U slučaju proturječnosti ili nepodudarnosti između odredbi dvaju dokumenata prevladava odredba višeg dokumenta u rangu (npr. dostavnica prevladava nad obrascem za narudžbu; obrazac za narudžbu prevladava nad OUP).

Ako klijent, njegov službenik ili njegovog predstavnik navede na dostavnici samo potpis, navedeni se potpis ne smatra se ugovornim ako ga prodavatelj ne prihvati.

Svi prethodno navedeni pravno obvezujući dokumenti predstavljaju skup obveza između stana. Ovim se pravno obvezujućim dokumentima zamjenjuju i poništavaju bilo koji prethodni usmeni ili pisani dogovori koji se odnose na prodaju.

14. MJERODAVNI ZAKON

Za ugovorne odnose između Prodavatelja i Kupca potrošača koji se nalazi na području Europske unije primjenjuje se pravo države članice u kojoj potonji ima sjedište, s obzirom na zaštitu prava potrošača navedene države članice.

Budući da podatke koji se odnose na Narudžbu obrađuje prodavateljeva malteška poslovnica, na obradu osobnih podataka primjenjivat će se malteški zakon.

U pogledu bilo kojeg drugog pitanja koje nije obuhvaćeno dvijema gornjim odredbama, andorski zakon će se primjenjivati supsidijarno.