Opći uvjeti prodaje

- Verzija na snazi od 18. listopada 2023. -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorska pravna osoba oblika societat limitada unipersonal s kapitalom od 1.000.000 eura, registrirana u Trgovačkom registru Andore pod brojem 16339, s međunarodnim PDV brojem HR41174915629, čije je sjedište na adresi C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Kneževina Andora), e-mail: cm(a)maxityre.com, telefon: +376 810 888, (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") ima kao glavnu djelatnost prodaju guma i povezanih proizvoda putem internetske stranice maxityre.com.hr (u daljnjem tekstu "Stranica").

Ovi opći uvjeti prodaje namijenjeni su reguliranju, bez ograničenja, svih prodaja proizvoda i usluga svakom klijentu, fizičkoj ili pravnoj osobi, bilo da je potrošač, neprofesionalac ili profesionalac (u daljnjem tekstu "Klijent"), koji je izvršio kupnju na Stranici i definiranju ugovornih odnosa između Prodavatelja i Klijenta.

1. DEFINICIJE

Svi zajednički nazivi čije je prvo slovo veliko u ovom dokumentu imaju definiciju dodijeljenu u ovom članku.

 • Potvrda o prijemu označava odgovor e-pošte koji Prodavatelj šalje Kupcu nakon potvrde Narudžbe od strane Kupca i koji sadrži sažetak Narudžbe, primjenjive opće uvjete prodaje i odgovarajući Račun.
 • Narudžbenica označava sažetak Proizvoda koje je Kupac odabrao i podložio potvrdi na Stranici kako bi finalizirao Narudžbu.
 • Otpremnica označava dokument koji se uručuje Kupcu od strane Prijevoznika prilikom isporuke Narudžbe, uz potpis Kupca koji potvrđuje isporuku Narudžbe kao i savršeno stanje dotičnog ili dotičnih Proizvoda i odsutnost anomalija.
 • Opći uvjeti prodaje označavaju ove opće uvjete prodaje Prodavatelja kojima se Kupac mora pridržavati kako bi izvršio svoju Narudžbu.
 • Kupac označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja djeluje kao Potrošač, Ne-profesionalac ili Profesionalac pristupajući Stranici s ciljem izvršenja Narudžbe.
 • Narudžba označava jedan ili više Proizvoda naručenih od strane Kupca za svaku priliku kupnje na Stranici.
 • Potrošač označava Kupca, fizičku osobu, koja djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njegove komercijalne, industrijske, obrtničke, slobodne ili poljoprivredne djelatnosti.
 • Ugovor označava skup ugovornih dokumenata koji definiraju prava i obveze Stranaka za svaku Prodaju, navedene u Članku 15.
 • Datum isporuke označava stvarni datum isporuke Narudžbe Kupcu naveden na Otpremnici.
 • Rok isporuke označava maksimalni rok naveden u Članku 8.2 u kojem se Prodavatelj obvezuje isporučiti Narudžbu Kupcu.
 • Rok za odustajanje označava rok naveden u Članku 9.
 • Račun označava račun poslan Kupcu putem Potvrde o prijemu.
 • Viša sila označava slučaj kada događaj izvan kontrole dužnika, koji se nije mogao razumno predvidjeti prilikom sklapanja Ugovora i čiji učinci ne mogu biti izbjegnuti odgovarajućim mjerama, sprječava izvršenje njegove obveze od strane dužnika.
 • Dobavljač označava treću stranu Ugovora koja posjeduje jedan ili više Proizvoda Narudžbe Kupca.
 • Isporuka označava prijenos fizičkog posjeda ili kontrole jednog ili više Proizvoda Kupcu.
 • Ne-profesionalac označava Kupca, pravnu osobu, koja ne djeluje u profesionalne svrhe (vidi definiciju Profesionalca u nastavku).
 • Ponuda proizvoda označava ponudu objavljenu pod odgovornošću Prodavatelja na jednom od njegovih nosača, uključujući njegovu Stranicu, posvećenu prodaji određenog Proizvoda i uključujući posebno fotografiju kao i karakteristike i cijenu Proizvoda.
 • Stranka(e) označava, u jednini, Kupca ili Prodavatelja pojedinačno i, u množini, Kupca i Prodavatelja kolektivno.
 • Cijena označava ukupnu cijenu navedenu u Članku 5 koju se Kupac obvezuje platiti za Narudžbu.
 • Proizvod(i) označava pneumatike ili povezane proizvode (felge, lanci, itd...) koje Prodavatelj nudi na prodaju na Stranici.
 • Profesionalac označava Kupca, fizičku ili pravnu osobu, javnu ili privatnu, koja djeluje u svrhe koje ulaze u okvir njegove komercijalne, industrijske, obrtničke, slobodne ili poljoprivredne djelatnosti, uključujući kada djeluje u ime ili za račun drugog profesionalca.
 • Stranica označava internetsku stranicu Prodavatelja dostupnu na URL adresi maxityre.com.hr.
 • Nositelj prava na odustajanje označava osobu navedenu u Članku 9.
 • Prijevoznik označava prijevoznu tvrtku koju je odabrao Dobavljač ili Prodavatelj za prijevoz i Isporuku Narudžbe na adresu koju je deklarirao Kupac.
 • Prodavatelj označava osobu navedenu u Preambuli.
 • Prodaja označava pravni posao sklopljen između Prodavatelja i Kupca kojim se prvi obvezuje isporučiti Narudžbu, a drugi platiti Cijenu.

2. PREDMET I PRIHVAĆANJE

Opći uvjeti prodaje imaju za cilj regulirati, bez ograničenja, sve Prodaje koje su zaključene putem Prodajne stranice Prodavatelja te definirati ugovorne odnose između Prodavatelja i Kupca u odnosu na svaku Narudžbu.

Opći uvjeti prodaje imaju prednost i zamjenjuju sve druge moguće sporazume, obveze, izjave, obećanja, namjere, dokumentacije ili informacije koje su prethodno dogovorene između Stranaka u odnosu na Narudžbu.

Validacija bilo koje Narudžbe od strane Kupca strogo je uvjetovana prethodnim prihvaćanjem, bez ograničenja ili rezerve, svih uvjeta i odredbi Općih uvjeta prodaje koji su istovremeno na snazi na Stranici, čije prihvaćanje se očituje činjenicom da Kupac označava klikom miša kućicu smještenu lijevo od izraza « Pročitao/la sam i prihvaćam UVK kao i Pravila o privatnosti. ». Ova faza dolazi nakon što je Kupac imao mogućnost provjeriti detalje svoje Narudžbe i njezinu Ukupnu cijenu te ispraviti moguće pogreške prije potvrde iste kako bi izrazio svoje konačno prihvaćanje.

Opći uvjeti prodaje dostupni su na Stranici i prenose se Kupcu na trajnom nosaču podataka u prilogu Potvrde o prijemu.

Ugovor se smatra zaključenim između Stranaka od trenutka izdavanja Potvrde o prijemu od strane Prodavatelja.

Prodavatelj osigurava čuvanje pisanog dokumenta koji potvrđuje Ugovor od zaključenja Ugovora i tijekom razdoblja od deset godina od Dostave Narudžbe. Kupac može pristupiti arhiviranom Ugovoru na jednostavan zahtjev upućen Prodavatelju (https://www.maxityre.com.hr/contact).

Kupac je obaviješten da zaključenje Ugovora s njegove strane povlači obvezu plaćanja Cijene u korist Prodavatelja.

3. PROIZVODI

3.1 KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Osnovne karakteristike i cijena Proizvoda navedeni su u svakoj Ponudi Proizvoda objavljenoj na Stranici. Ti elementi predstavljaju ugovorne informacije koje obvezuju Prodavatelja u slučaju zaključenja Ugovora s Klijentom i podložno raspoloživosti na skladištu dotičnih Proizvoda.

Svaka guma obilježena je na boku brojem DOT koji se sastoji na sljedeći način:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kod tvornice u kojoj je guma proizvedena
 • 4W : Dimenzionalni kod specifičan za proizvođača
 • HWNX : Opcionalni kod specifičan za proizvođača
 • 3903 : datum proizvodnje gume koji odgovara 39. tjednu godine 2003.

4. NARUDŽBA

4.1 PRISTUP STRANICI

Javna stranica dostupna je svim posjetiteljima tijekom cijele godine, 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno, podložno prekidima potrebnim za tehničko održavanje, servisiranje i ažuriranje koje Prodavatelj smatra prikladnim provesti, te svakom tehničkom kvaru neovisnom o volji Prodavatelja.

Svi troškovi koje Klijent snosi kako bi osigurao vlastiti pristup Stranici ostaju isključivo na njegov teret, uključujući troškove njegove računalne opreme, internetskog pretplatničkog odnosa i bilo kojeg softvera.

4.2 ODABIR PROIZVODA ILI VIŠE NJIH

Klijent priznaje i prihvaća da se pretraga i odabir Proizvoda ili više njih od strane Klijenta vrši pod njegovom punom i isključivom odgovornošću.

Kako bi olakšao pretrage Klijenta, Prodavatelj na svojoj Stranici stavlja na raspolaganje Klijentu (i) traku za pretragu u koju Klijent može slobodno unijeti ključne riječi i (ii) alat za pretragu temeljen na različitim karakteristikama Proizvoda navedenih u popisu izbora. Dobro funkcioniranje, interes, potpunost i relevantnost ovih alata nisu zajamčeni od strane Prodavatelja.

Na Klijentu je da se upozna s cjelokupnom ponudom Proizvoda koju Prodavatelj nudi na svojoj Stranici i da provede potrebna istraživanja o odabranom modelu i konkurenciji kako bi procijenio relevantnost, interes i prikladnost Ponude Proizvoda za svoje potrebe.

Prodavatelj pruža informativno:

 • TECDOC podatke o vezi između vozila i dijelova;
 • BMF podatke o vezi između vozila, guma i felgi;
 • podatke proizvođača o vezi između vozila i lanaca;
 • podatke o kompatibilnosti između vozila i proizvoda.

Prodavatelj ni u kojem slučaju ne jamči relevantnost, točnost ni potpunost ovih podataka koji se pružaju isključivo u svrhu olakšavanja pretrage proizvoda. Na Klijentu je da provjeri jesu li odabrani Proizvodi prilagođeni i odgovaraju njegovom vozilu.

Klijent je posebno pozvan da pročita mišljenja kao i slične gume koje se nude u sklopu Ponude Proizvoda kako bi procijenio može li vizualizirani Proizvod zadovoljiti njegove potrebe.

Odabir Proizvoda izvršava se klikom na funkciju "Dodaj u košaricu" nakon što je odabrana potrebna količina.

Ova operacija ima samo za učinak uključivanje odabranog Proizvoda u košaricu Klijenta i ne stvara nikakvu obvezu kupnje u ovoj fazi.

Jednom kada Klijent smatra da je odabir njegovih kupnji završen, dovoljno je da posjeti odjeljak "Košarica" kako bi provjerio ispravan odabir Proizvoda i količina te se upoznao s ukupnom Cijenom povezanom s njegovom Narudžbom.

Prije konačne potvrde Narudžbe, Klijent može u bilo kojem trenutku izmijeniti svoju košaricu i ima mogućnost provjeriti detalje svoje Narudžbe i njezinu ukupnu Cijenu te ispraviti moguće pogreške prije nego što potvrdi istu kako bi izrazio svoje konačno prihvaćanje.

4.3 STVARANJE I KORIŠTENJE KLIJENTOVOG RAČUNA

Da bi finalizirao svoju Narudžbu, Klijent mora stvoriti svoj osobni račun (ako to već nije učinjeno prilikom prethodne Narudžbe). U tu svrhu, Potrošač i Ne-profesionalac moraju pružiti valjanu adresu elektroničke pošte i postaviti lozinku te izjaviti svoj identitet, broj telefona i adresu. Profesionalac za svoj dio stvara "profesionalni račun" pružajući valjanu adresu elektroničke pošte i postavljajući lozinku te izjavljujući svoje ime, prezime, naziv tvrtke, broj telefona i adresu.

Klijent je pozvan da popuni sve korisne informacije u svom osobnom računu znajući da su polja s zvjezdicom (*) obavezna.

Sve osobne informacije Klijenata prikupljaju se i obrađuju u svrhe i pod uvjetima navedenim u Članku 14 u nastavku i u Povelji o Povjerljivosti.

Klijent se obvezuje pružiti istinite i iskrene informacije te obavijestiti Prodavatelja o bilo kakvim promjenama koje ih se tiču. Sažetak pruženih informacija dostupan je na Stranici. Nepružanje traženih informacija izjednačava se s odricanjem od stvaranja računa i sprječava Klijenta u potvrđivanju Narudžbe.

Korisničko ime i lozinka strogo su osobni i povjerljivi: Klijent se obvezuje da ih neće otkriti trećoj strani ili ih ustupiti. Svaka Narudžba izvršena pomoću tog korisničkog imena i lozinke smatrat će se izvršenom od strane Klijenta i stoga će obvezivati istog prema Prodavatelju, osim ako je ta Narudžba izvršena od strane treće strane zbog sigurnosnog propusta na stranici Prodavatelja. Na Klijentu je da odmah pismeno obavijesti Prodavatelja o bilo kojoj upotrebi njegovog korisničkog imena i lozinke bez njegovog znanja i o kojoj bi imao saznanja.

Klijent može u svakom trenutku ispraviti pogreške pri unosu traženih informacija. Prodavatelj ne može biti odgovoran za moguće pogreške pri unosu i posljedice koje iz toga proizlaze, kao što su kašnjenje i/ili pogreška u isporuci. U tom kontekstu, svi troškovi ponovnog slanja Narudžbe bit će u potpunosti na teret Klijenta.

Osobni račun omogućava Klijentu pristup sljedećim informacijama:

 • Vaše Narudžbe – Korisnička Podrška: popis Narudžbi izvršenih na Stranici;
 • Uredite svoje informacije: osobne informacije koje je Klijent izjavio s mogućnošću njihove izmjene u bilo kojem trenutku.

Prodavatelj zadržava pravo deaktivirati, bez odgode ili naknade, račun bilo kojeg Klijenta u slučaju kršenja ovih općih uvjeta i zlouporabe ili nezakonite upotrebe računa od strane Klijenta ili bilo koje treće strane.

Klijent može deaktivirati svoj račun obavještavajući Prodavatelja o svojoj odluci putem elektroničke pošte na adresu https://www.maxityre.com.hr/contact. Prodavatelj će deaktivirati račun u roku od najviše sedamdeset i dva (72) sata od primitka tog e-maila.

4.4 POTVRDA NARUDŽBE

Nakon što je potvrdio svoju košaricu, stvorio svoj račun, unio adresu za dostavu, odabrao način plaćanja, Klijent je pozvan da konačno potvrdi svoju narudžbu izvršavanjem plaćanja putem funkcije "Provedite sigurno plaćanje". Učinkovitost ove operacije podložna je prethodnom prihvaćanju ovih općih uvjeta prodaje (vidi gore).

Konačna potvrda Narudžbe ima za posljedicu obvezu Klijenta da preuzme obvezu plaćanja Cijene u korist Prodavatelja.

Nakon što Prodavatelj primi plaćanje, Klijent prima elektroničku poštu od Prodavatelja koja sažima njegovu Narudžbu.

4.5 OTKAZIVANJE NARUDŽBE (RASKIDNA KLAUZULA)

Ovaj Članak predstavlja raskidnu klauzulu koja precizira obveze čije neizvršenje će dovesti do raskida Prodaje.

4.5.1 Otkazivanje Narudžbe od strane Klijenta
 1. Pogodnost :
  nakon konačne potvrde svoje Narudžbe, Klijent ima mogućnost zatražiti njezino otkazivanje po svojoj slobodnoj volji, pod uvjetom da Proizvodi Narudžbe još nisu u pripremi;
 2. Kasni ili odbija isporuku :
  u slučaju kašnjenja ili odbijanja isporuke od strane Prodavatelja i prema uvjetima i načinima navedenim u Članku 8.2;
 3. Povlačenje :
  u slučaju iskorištavanja prava na povlačenje u uvjetima Članka 9;
 4. Nesukladnost :
  u slučajevima nesukladnosti navedenih u Članku 10.2;
 5. Skriveni nedostatak :
  u slučaju skrivenog nedostatka u smislu Članka 10.2; i
 6. Viša sila :
  u slučaju trajne nemogućnosti Prodavatelja da izvrši svoje obveze zbog Više sile u primjeni Članka 13.
4.5.2 Otkazivanje Narudžbe od strane Prodavatelja

Prodavatelj može otkazati Narudžbu, odnosno raskinuti Prodaju u sljedećim slučajevima:

 1. Zakašnjenje ili izostanak plaćanja :
  u slučaju propusta Klijenta u ispunjavanju obveze plaćanja prema uvjetima iz Članka 6;
 2. Nedostupnost Proizvoda :
  u slučaju nedostupnosti jednog ili više Proizvoda na zalihi;
 3. Neuspjeh Klijenta u preuzimanju Proizvoda na deklariranoj adresi :
  u slučaju neuspjeha Klijenta u preuzimanju Proizvoda na adresi navedenoj u smislu i prema uvjetima iz Članka 8.5;
 4. Viša sila :
  u slučaju trajne spriječenosti Klijenta u izvršavanju svojih obveza zbog Više sile u primjeni Članka 13.
4.5.3 Prethodna opomena

Raskid Prodaje mora biti, osim u hitnim slučajevima, prethodno najavljen opomenom Stranke koja ne ispunjava svoje obveze da ispuni svoj angažman u razumnom roku, osim u sljedećim slučajevima:

 • otkazivanje po želji (Članak 4.5.1(i));
 • specifični slučajevi odbijanja isporuke i neispunjavanja roka isporuke utvrđenog kao bitan uvjet sukladno Članku 8.2;
 • iskorištavanje prava na odustajanje (Članak 4.5.1(iii));
 • nedostupnost Proizvoda (Članak 4.5.2(ii)); i
 • neuspjeh Klijenta u prijemu Proizvoda na deklariranoj adresi (Članak 4.5.2(iii)).

Ova opomena se poziva na ovaj Članak 4.5 i izričito navodi razlog raskida te da će, ukoliko Stranka koja ne ispunjava svoje obveze ne ispuni svoju obvezu, druga Stranka biti u pravu raskinuti Prodaju.

Klijent je pozvan da se upozna s mogućim dodatnim uvjetima opomene navedenima u ovim Općim uvjetima prodaje koji su dogovoreni za svaki od slučajeva otkazivanja Narudžbe navedenih gore.

4.5.4 Formalizam raskida

Stranka koja želi raskinuti Prodaju može to učiniti:

 • obavijesti navodeći slučaj raskida koji se poziva;
 • zahtjevom putem sudskog postupka.

U slučaju korištenja prava na odustajanje, gore navedena obavijest se izvršava putem obrasca za odustajanje ili bilo koje druge nedvosmislene izjave pod uvjetima iz Članka 9.

U slučaju otkazivanja iz pogodnosti, obavijest izvršava Klijent putem svog računa odabirom zainteresirane Narudžbe i otvaranjem reklamacije putem podrške preko ticket sustava.

4.5.5 Trenutak raskida

Raskid Prodaje stupa na snagu od:

 • prijema gore navedene obavijesti od druge Stranke (osim u slučaju kada se Društvo u međuvremenu izvršilo u slučaju Članka 4.5.1(ii));
 • datuma koji odredi sudac u slučaju sudskog raskida.
4.5.6 Učinci raskida

Mogući povrati novca odvijaju se pod sljedećim uvjetima:

 • u slučaju raskida iz pogodnosti (Članak 4.5.1(i)): povrat novca za Narudžbu unutar najviše deset (10) radnih dana od elektroničkog pisma potvrde Prodavatelja, istim sredstvom plaćanja koje je Klijent koristio prilikom Narudžbe;
 • u slučaju raskida zbog kašnjenja ili odbijanja isporuke (Članak 4.5.1(ii)): povrat novca za Narudžbu pod uvjetima Članka 8.2;
 • u slučaju raskida nakon odustajanja (Članak 4.5.1(iii)): povrat novca za Narudžbu pod uvjetima Članka 9;
 • u slučaju raskida zbog nedostatka sukladnosti (Članak 4.5.1(iv)): Prodavatelj vraća Klijentu Potrošaču ili Ne-profesionalcu plaćeni iznos i troškove povrata Proizvoda ili Proizvoda čim primi Proizvod ili Proizvode ili dokaz o njihovom povratu od strane Klijenta, a najkasnije unutar četrnaest (14) dana. Povrat novca vrši se istim sredstvom plaćanja koje je Klijent Potrošač ili Ne-profesionalac koristio prilikom sklapanja Narudžbe, osim ako se ovaj izričito ne složi, i u svakom slučaju bez dodatnih troškova;
 • u slučaju raskida zbog nedostupnosti na zalihi (Članak 4.5.2(ii)): povrat novca za Narudžbu unutar najviše tri (3) radna dana od elektroničkog pisma raskida Prodavatelja, istim sredstvom plaćanja koje je Klijent koristio prilikom Narudžbe; i
 • u slučaju neuspjeha Klijenta u prijemu Proizvoda na deklariranoj adresi (Članak 4.5.2(iii)): povrat novca za Narudžbu unutar najviše tri (3) radna dana od elektroničkog pisma raskida Prodavatelja, istim sredstvom plaćanja koje je Klijent koristio prilikom Narudžbe i uz odbitak troškova povrata i mogućih troškova pokušaja ponovne isporuke navedenih u Članku 8.5.

Raskid Prodaje neće utjecati na Članke 21 i 22 koji će i dalje ostati na snazi između Stranaka.

5. CIJENA

Svaka ponuda proizvoda prati jedinična cijena bez poreza (bez poreza). Referentna valuta je: euro.

U skladu s Člankom 19 u nastavku, sve Narudžbe podliježu zakonima Kneževine Andore, za koje se smatra da su izvršene na tom teritoriju na kojem je Prodavatelj uspostavljen. Kao rezultat toga, cijene Ponuda Proizvoda ne uključuju moguće ekološke doprinose koji se primjenjuju izvan Kneževine Andore.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene svojih cijena u bilo kojem trenutku. Klijent je obaviješten da cijene Ponuda Proizvoda mogu varirati nekoliko puta dnevno. Cijene koje se primjenjuju na Narudžbu su one koje su prikazane na Stranici istodobno s konačnom potvrdom Narudžbe u smislu Članka 4.4.

U okviru nekih Ponuda Proizvoda, Prodavatelj stavlja na raspolaganje Klijentu alat za usporedbu cijena s onima nekih svojih konkurenata. Da bi saznao datum kada je Prodavatelj zabilježio cijenu konkurencije, Klijentu se savjetuje da postavi pokazivač miša iznad dotične cijene kako bi se prikazao tekstualni balon koji označava datum i vrijeme prikupljanja konkurentske cijene od strane Prodavatelja.

Ukupna Cijena Narudžbe sastoji se od:

 • ukupnog iznosa cijena količina proizvoda i usluga koje je odabrao Klijent; i
 • eventualnih troškova dostave (osim ponude troškova dostave pod uvjetima).

6.1 PLAĆANJE KREDITNOM KARTICOM

Prodavatelj prihvaća plaćanje samo Visa, Mastercard ili Maestro kreditnim karticama.

Sigurno online plaćanje kreditnom karticom provodi se putem pružatelja platnih usluga.

Sve faze plaćanja kreditnim karticama podliježu sustavu plaćanja HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, koji je u potpunosti šifriran i zaštićen. Protokol koji se koristi je SSL u kombinaciji s bankovnom elektronikom (3D secure protokol).

To znači da informacije vezane uz narudžbu i broj kreditne kartice ne kruže nešifrirano po internetu. Broj kreditne kartice nije isprintan na nikakvom papiru, računu, potvrđenom računu ili bilo kojem drugom popisu.

Prodavatelj nema saznanja o brojevima kartica. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ne čuva brojeve kartica nakon što je transakcija plaćanja prenesena banci trgovca. Stoga, nijedna osoba nema pristup, ni informatički ni u tiskanom obliku, podacima kreditnih kartica kupaca. Rizik od hakiranja broja kreditne kartice prilikom kupnje na internet stranicama Prodavatelja opremljenim HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT je gotovo nikakav.

Profesionalci također mogu koristiti sustav automatskog terećenja GoCardless (gocardless.com) koji je odabrao Prodavatelj. Ovaj sustav je u potpunosti šifriran.

Prilikom plaćanja kreditnom karticom, transakcija se odmah naplaćuje čim Klijent izvrši plaćanje. Obveza plaćanja dana kreditnom karticom je neopoziva. Dajući svoje bankovne informacije tijekom Prodaje, Klijent ovlašćuje Prodavatelja da tereti njegovu karticu za iznos koji odgovara navedenoj cijeni. Klijent potvrđuje da je on zakoniti vlasnik kartice koja će biti teretena i da je zakonski ovlašten za njenu upotrebu. U slučaju greške ili nemogućnosti teretanja kartice, Narudžba može biti otkazana pod gore navedenim uvjetima.

Aktivnosti u vezi s ugovorom o prodaji na daljinu obavlja AD TYRES INTERNATIONAL EU smještena na Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - broj registracije tvrtke OC 1277.

6.2 PLAĆANJE PUTEM PAYPAL-a

Klijent koji se odluči za plaćanje putem Paypal-a (www.paypal.com) mora imati ili otvoriti račun kod tog pružatelja usluga (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcije izvršene putem Paypal-a su osigurane 3D-Secure protokolom. Prodavatelj u nijednom trenutku ne pristupa bankovnim podacima Klijenta.

6.3 PLAĆANJE BANKOVNIM PRIJENOSOM

Klijent može izvršiti svoju uplatu bankovnim prijenosom SEPA na račun Prodavatelja čiji su podaci sljedeći:

Vlasnik računa: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Da bi Prodavatelj uzeo u obzir ovaj prijenos, neophodno je da Klijent navede svoj broj Narudžbe u referenci prijenosa ili u polju predviđenom za to. Broj narudžbe je Klijentu ponovno naveden na stranici posvećenoj SEPA prijenosu.

Narudžba će biti obrađena tek nakon primitka prijenosa i nakon validacije. Stoga, najavljeni rok isporuke može varirati ovisno o vremenu primitka vaše uplate.

U slučaju plaćanja bankovnim prijenosom, dodatne naknade koje primjenjuje izdavateljska banka ne mogu biti oduzete od uplate koja se treba primiti.

7. VLASNIŠTVO I PRIJENOS RIZIKA

Proizvodi postaju vlasništvo Klijenta čim se potvrdi Narudžba. Stoga je Klijent jedini odgovoran za uvoz i unos Proizvoda u zemlju odredišta koju je odabrao za otpremu. Klijentu se savjetuje da se upozna s mogućim obvezama koje proizlaze iz uvoza Proizvoda u navedenu zemlju odredišta.

Sav rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda prenosi se na Profesionalnog Klijenta od trenutka prijenosa vlasništva.

Sav rizik od gubitka ili oštećenja Proizvoda prenosi se na Klijenta Potrošača u trenutku kada on ili treća strana koju je on odredio, a koja nije prijevoznik predložen od strane Prodavatelja, fizički preuzme posjed nad Proizvodima.

Kada Potrošač ili Ne-Profesionalac povjeri Dostavu Proizvoda prijevozniku koji nije onaj koji je predložio Prodavatelj, rizik od gubitka ili oštećenja dobra prenosi se na Potrošača ili Ne-Profesionalca u trenutku predaje dobra prijevozniku.

8. DOSTAVA

Dostava Narudžbe vrši se prema izboru Klijenta, izraženom prilikom Narudžbe, putem isporuke Narudžbe na adresu koju je Klijent dostavio.

8.1 TROŠKOVI DOSTAVE

Što se tiče auto dijelova i svih ostalih artikala, troškovi dostave su navedeni u košarici.

Što se tiče guma, troškovi dostave su besplatni za Klijenta pri kupnji dva (2) identična proizvoda. U slučaju kupnje pojedinačno (auto gume, felge), troškovi dostave padaju na teret Klijenta, osim za moto gume gdje su troškovi dostave besplatni već od prvog kupljenog pneumatika.

8.2 ROK ISPORUKE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti Narudžbu u maksimalnom roku od trideset (30) dana od potvrde Narudžbe (« Rok Isporuke »). Klijent priznaje i bezuvjetno prihvaća da nijedan drugi rok naveden na Stranici ne predstavlja čvrstu obvezu Prodavatelja prema Klijentu.

Klijent je informiran isključivo informativno da isporuka u prosjeku traje između dva (2) i osam (8) radnih dana od primitka potpune uplate Cijene Narudžbe. U slučaju odabira više Proizvoda unutar iste Narudžbe, oni se mogu isporučiti različitih dana, što ne može biti predmet bilo kakve reklamacije od strane Klijenta.

Rok Isporuke naveden gore prekida se u sljedećim slučajevima:

 1. kašnjenje plaćanja;
 2. pogreška u adresi koju je naveo Klijent;
 3. odsutnost Klijenta ili njegovog ovlaštenog predstavnika za preuzimanje Narudžbe.

U slučajevima (i) i (ii), Rok Isporuke ponovno počinje teći od trenutka rješavanja incidenta plaćanja za novo razdoblje od trideset (30) dana.

U slučaju (iii), Klijent i Prodavatelj (ili prijevoznik ako je primjenjivo) dogovorit će novi datum isporuke za koji se Klijent obvezuje da će on ili njegov predstavnik biti prisutni.

U slučaju neispunjenja obveze Prodavatelja da isporuči Narudžbu unutar Roka Isporuke, Potrošač ili Neprofesionalac može raskinuti Prodaju ako, nakon što je Prodavatelja upozorio da isporuči Narudžbu u dodatnom razumnom roku, ovaj ne ispuni tu obvezu unutar tog roka.

Prodaja se smatra raskinutom prijemom pisma ili pisanog obavještenja od strane Prodavatelja o toj raskidu, osim ako se Prodavatelj nije u međuvremenu izvršio.

Potrošač ili Neprofesionalac, međutim, mogu odmah raskinuti Prodaju:

 • kada Prodavatelj odbije isporučiti Narudžbu ili kada je očito da neće isporučiti Narudžbu;
 • kada Prodavatelj ne ispuni svoju obvezu isporuke Narudžbe na datum ili nakon isteka Roka Isporuke i taj rok za Potrošača ili Neprofesionalca predstavlja bitan uvjet ugovora. Taj bitan uvjet proizlazi iz okolnosti koje okružuju sklapanje ugovora ili iz izričitog zahtjeva Potrošača ili Neprofesionalca prije sklapanja ugovora.

Osim mogućnosti raskida Prodaje, Potrošač ili Neprofesionalac mogu koristiti bilo koji drugi pravni lijek predviđen njihovim nacionalnim pravom.

Potrošač i Neprofesionalac su također pozvani da pogledaju Članak 4.5 u vezi s raskidom.

Ova prava Potrošača ili Neprofesionalca ne utječu na pravo na naknadu štete.

Kada se Prodaja raskine pod uvjetima ovog Članka, Društvo vraća Potrošaču ili Neprofesionalcu ukupan iznos uplaćenih sredstava, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma kada je Prodaja raskinuta.

8.3 TEŠKOĆE S DOSTAVLJENIM PROIZVODIMA

Klijent, njegov zaposlenik ili njegov predstavnik moraju provjeriti sukladnost stanja Proizvoda prilikom dostave, bilo da se ona odvija na njegovoj adresi. Klijent osobno preuzima odgovornost za informiranje i davanje uputa svojim zaposlenicima ili predstavnicima u svrhu provjere sukladnosti Proizvoda.

Klijent, njegov zaposlenik ili njegov predstavnik moraju obavijestiti Prijevoznika o svim primjedbama na Proizvode prilikom dostave. Te primjedbe moraju biti izričito i precizno navedene na Dostavnom Listu.

Ako Proizvodi koji su predmet Narudžbe nisu sukladni ili ako je paket koji je primljen oštećen, Klijent može odbiti Dostavu. Nakon toga mora bez odgode obavijestiti Prodavatelja kontaktirajući službu za korisnike putem sustava tiketa.

U slučaju nedostatka sukladnosti, primjenjuju se odredbe Članka 10.3 navedene u nastavku.

U slučaju oštećenog paketa koji je odbijen, otvorit će se spor s Prijevoznikom Proizvoda koji su predmet Narudžbe. Od Klijenta će se zatražiti potvrda o oštećenom paketu s datumom i potpisom kako bi se mogao otvoriti spor.

Rok za rješavanje sporova s Prijevoznikom je najmanje deset (10) radnih dana i može trajati do četiri (4) tjedna od njegovog otvaranja. Ti rokovi su dani kao indikativni od strane Prodavatelja na temelju njegovog iskustva i ni na koji način ne mogu biti obvezujući.

Primjena ovih odredbi ne utječe na sva druga prava koja Klijent ima prema primjenjivoj zakonskoj regulativi.

8.4 OTPREMNICA

Prijevoznik klijentu predaje Otpremnicu na potpis, koja Otpremnica izričito navodi mogućnost izražavanja prigovora, posebice u slučaju očitih nedostataka na jednom ili više Proizvoda ili u slučaju nedostatka priložene upute za uporabu.

Klijent priznaje i prihvaća da potpisivanje takve Otpremnice od strane njega, njegovog zaposlenika ili njegovog predstavnika predstavlja neoboriv dokaz o Datumu Isporuke cijelog Narudžbe ili, u slučaju odvojene isporuke Proizvoda iz iste Narudžbe, o Proizvodima koji su obuhvaćeni tom isporukom.

8.5 POTEŠKOĆE TIJEKOM DOSTAVE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti Narudžbu na adresu za dostavu koju je Klijent naveo prilikom Narudžbe. U tom smislu, Klijent se obvezuje pružiti Prodavatelju postojeću, potpunu i točnu adresu za dostavu na mjestu gdje je isporuka Narudžbe moguća i dopuštena.

U slučaju pogreške u adresi za dostavu koju je naveo Klijent, svaka izmjena iste povlači troškove ponovnog slanja. Ti troškovi, u iznosu od petnaest (15) Kuna, bit će na teret Klijenta i naplaćeni od strane Prodavatelja.

Klijent jamči Prodavatelju svoju prisutnost na mjestu, ili prisutnost ovlaštenog zaposlenika ili predstavnika, za preuzimanje Narudžbe. U suprotnom, Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvo kašnjenje u dostavi.

Ako Klijent nije prisutan prilikom dostave, morat će se obratiti Prijevozniku zaduženom za njegov paket kako bi se dogovorio novi datum dostave ili preuzimanje u najbližem skladištu.

Drugi pokušaj dostave bit će naplaćen troškom pokušaja ponovne dostave u iznosu od tri (3) eura u korist Prodavatelja.

Ukoliko Klijent ne kontaktira Prijevoznika u roku koji je odredio Prijevoznik, paketi će biti vraćeni u skladišta Prodavatelja, koji će nakon primitka povratnog paketa obavijestiti o otkazivanju Narudžbe i raskidu Prodaje.

Troškovi povrata u iznosu od trideset (30) eura po paketu bit će isključiva odgovornost Klijenta.

Troškovi povrata kao i mogući troškovi ponovne dostave bit će oduzeti prilikom povrata sredstava za Narudžbu.

8.6 PROIZVODI NA ZALOGU

Neki Proizvodi mogu biti na zalogu. Oni su posebno označeni s "Dio na zalogu pod standardnom zamjenom" u njihovoj tehničkoj specifikaciji.

Cijena Proizvoda na zalogu uključuje iznos dijela i zaloga, to jest iznos koji proizvođač traži kako bi osigurao povrat starih rezervnih dijelova za njihovo ponovno kondicioniranje i recikliranje.

Po primitku novog Proizvoda, Klijent mora vratiti rabljeni Proizvod Prodavatelju na adresu koju je ovaj posljednji prenio za povrat Proizvoda na zalogu u maksimalnom roku od trideset (30) dana od primitka novog Proizvoda. U suprotnom, Klijent neće moći dobiti nikakav povrat zaloga.

Vraćeni Proizvod mora biti ekvivalentan, kompletan i smješten u ambalažu novog Proizvoda. Troškove ponovnog slanja snosi Klijent.

Po primitku rabljenog Proizvoda, Prodavatelj vraća Klijentu iznos zaloga u maksimalnom roku od petnaest (15) dana pod uvjetom da je rabljeni Proizvod u skladu s gore navedenim propisima.

Povrat novca vrši se korištenjem istog sredstva plaćanja koje je Klijent koristio za kupnju novog Proizvoda.

9. PRAVO NA ODUSTAJANJE

9.1 NOSITELJ PRAVA NA ODUSTAJANJE

Nositelj prava na odustajanje ("Nositelj Prava na Odustajanje") je Klijent Potrošač kada je Ugovor sklopljen na daljinu, nakon telefonske prodaje ili izvan poslovnih prostorija.

9.2 ROK ZA ODUSTAJANJE

Nositelj Prava na Odustajanje ima rok od četrnaest (14) dana (u daljnjem tekstu "Rok za Odustajanje") za ostvarivanje svog prava na odustajanje bez potrebe obrazlaganja svoje odluke niti snosi druge troškove osim onih navedenih u ovom članku.

Rok za Odustajanje počinje teći od trenutka kada Nosilac Prava na Odustajanje ili treća osoba, koja nije prijevoznik, a koju je on odredio, primi jedan ili više Proizvod(a). Ako je Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, Nosilac Prava na Odustajanje može ostvariti svoje pravo na odustajanje od trenutka sklapanja Ugovora.

U slučaju Prodaje više Proizvoda koji se isporučuju odvojeno ili u slučaju Prodaje Proizvoda koji se sastoji od više serija ili dijelova čija je isporuka raspoređena tijekom određenog razdoblja, Rok za Odustajanje počinje teći od trenutka kada je primljen posljednji Proizvod ili serija ili posljednji dio.

U slučaju Narudžbe koja predviđa redovitu isporuku Proizvoda tijekom određenog razdoblja, Rok za Odustajanje počinje teći od trenutka kada je primljen prvi Proizvod.

Dan kada je Ugovor sklopljen ili dan kada je Proizvod primljen ne računa se u Rok za Odustajanje. Rok za Odustajanje počinje teći s početkom prve sata prvog dana i završava istekom posljednje sata posljednjeg dana Roka za Odustajanje. Ako Rok za Odustajanje istječe u subotu, nedjelju ili na državni praznik ili neradni dan, produžuje se do prvog sljedećeg radnog dana.

9.3 OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTAJANJE

Za ostvarivanje svog prava na odustajanje, Nositelj Prava na Odustajanje obavještava Prodavatelja o svojoj odluci da se odustane slanjem Prodavatelju, prije isteka Roka za Odustajanje, obrasca dostupnog ovdje (i na kraju ovih uvjeta) koji je pravilno ispunjen, ili bilo koje druge izjave koja jasno izražava njegovu volju za odustajanjem poslane putem e-pošte (https://www.maxityre.com.hr/contact).

Teret dokazivanja ostvarivanja prava na odustajanje leži na Nositelju Prava na Odustajanje.

9.4 POVRAT PROIZVOD(A)

Nositelj Prava na Odustajanje vraća ili predaje proizvod(e) Prodavatelju ili osobi koju je ovaj odredio, bez nepotrebnog odgađanja i, najkasnije, unutar četrnaest (14) dana od komunikacije svoje odluke o odustajanju, osim ako Prodavatelj ne ponudi da sam preuzme proizvod(e).

Nositelj Prava na Odustajanje snosi samo izravne troškove povrata proizvod(a).

Nositelj Prava na Povlačenje može sam organizirati povrat jednog ili više Proizvoda preuzimajući izravno na sebe povezane troškove ili može zatražiti od Prodavatelja, uz njegovu suglasnost, preuzimanje tog povrata koji će biti naplaćen Nositelju Prava na Povlačenje u iznosu procijenjenom na trideset (30) Eura po artiklu (uz potvrdu od strane prijevoznika).

Odgovornost Nositelja Prava na Odustajanje može biti angažirana samo u slučaju umanjenja vrijednosti proizvod(a) uslijed rukovanja koje nije nužno za utvrđivanje prirode, karakteristika i ispravnog funkcioniranja proizvod(a).

6. FINANCIJSKI UVJETI

Plaćanje je odmah potrebno nakon Narudžbe, koju će Prodavatelj obraditi samo nakon što primi potpunu uplatu od Klijenta.

U slučaju da Prodavatelj ne primi uplatu Cijene unutar tri (3) dana nakon potvrde Narudžbe, Klijent prima obavijest od Prodavatelja kojom se od njega zahtijeva da plati Cijenu u dodatnom roku od četiri (4) dana. U suprotnom, Prodavatelj može otkazati Narudžbu i time raskinuti Prodaju.

Klijent može izvršiti plaćanje svoje narudžbe sljedećim načinima plaćanja:

 • kreditnom karticom;
 • SEPA prijenosom (s mogućnošću automatskih odbitaka za Profesionalce).

Klijent preuzima posljedice bilo koje pogreške unosa tijekom postupka plaćanja i bilo koje anomalije ili disfunkcije sredstava plaćanja.

Prodavatelj može zahtijevati od svakog Profesionalnog Klijenta zatezne kamate koje su dospjele na dan nakon datuma dospijeća. Stopa zateznih kamata bit će jednaka kamatnoj stopi koju je Europska središnja banka primijenila na svoju najnoviju operaciju refinanciranja povećanoj za 10 postotnih bodova. Primjenjiva stopa tijekom prvog polugodišta dotične godine je stopa koja je na snazi 1. siječnja te godine. Za drugo polugodište dotične godine, to je stopa koja je na snazi 1. srpnja te godine. Zatezne kamate su dospjele bez potrebe za podsjetnikom.

Osim toga, svaki Profesionalni Klijent koji kasni s plaćanjem automatski je dužnik Prodavatelju paušalne naknade za troškove naplate u iznosu od četrdeset eura (40,00 €). Kada su troškovi naplate veći od iznosa ove paušalne naknade, Prodavatelj može zahtijevati dodatnu naknadu, uz opravdanje. Međutim, Prodavatelj ne može tražiti korist od ovih naknada kada otvaranje postupka zaštite, restrukturiranja ili stečaja pravne osobe zabranjuje plaćanje dospjele tražbine.

U slučaju neuspjelog odbitka, za svakog Profesionalnog Klijenta, klijent daje svoj pristanak za automatsko reguliranje neplaćenih računa na kreditnoj kartici svoje tvrtke.

Nakon svakog plaćanja, bez obzira na način, Klijent prima potvrdni e-mail.

9.5 POVRAT SREDSTAVA

Kada se pravo na odustajanje iskoristi, Prodavatelj vraća Nositelju Prava na Odustajanje sve uplaćene iznose, uključujući troškove dostave, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije unutar četrnaest (14) dana od dana kada je obaviješten o odluci Nositelja Prava na Odustajanje da se odustane.

Bez obzira na prethodno navedeno, kada Prodavatelj ne nudi sam preuzimanje Proizvod(a), Prodavatelj može odgoditi povrat sredstava do preuzimanja Proizvod(a) ili dok Nositelj Prava na Odustajanje ne dostavi dokaz o otpremi Proizvod(a), pri čemu se kao datum uzima onaj od prve navedene radnje.

Prodavatelj izvršava ovaj povrat sredstava koristeći isti način plaćanja koji je Nositelj Prava na Odustajanje koristio za izvornu transakciju, osim ako Nositelj Prava na Odustajanje izričito ne pristane na korištenje drugog načina plaćanja i pod uvjetom da povrat sredstava ne uzrokuje troškove za Nositelja Prava na Odustajanje.

Prodavatelj nije dužan vratiti dodatne troškove ako je Nositelj Prava na Odustajanje izričito odabrao skuplji način dostave od standardnog načina dostave koji nudi Prodavatelj.

9.6 POSLJEDICE

Ispunjavanje prava na odustajanje završava obvezu Stranaka da izvrše Ugovor na daljinu ili Ugovor izvan poslovnih prostora, ili da ga sklope kada je Nositelj Prava na Odustajanje dao ponudu. Ispunjavanje prava na odustajanje od glavnog Ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostora automatski završava svaki pomoćni ugovor, bez troškova za Nositelja Prava na Odustajanje osim onih predviđenih ovim člankom.

10. JAMSTVA

Zahtjev za ostvarivanje bilo kojeg jamstva predviđenog ovim Člankom mora se uputiti Prodavatelju na sljedeću URL adresu:

https://www.maxityre.com.hr/contact

10.1 PRETHODNO UPOZORENJE

Klijent je dužan osigurati da su Proizvodi koje naručuje u skladu s propisima proizvođača njegovog vozila.

Klijent je također dužan poštivati propise i preporuke proizvođača u svezi sa sigurnošću i pouzdanošću vozila, posebno veličinu guma i felgi, napuhavanje i tlak guma, kao i uvjete montaže i skladištenja guma.

Nijedna od garancija navedenih u ovom članku ne uzima u obzir nedostatke zbog pogreške u montaži, niti zbog normalnog trošenja Proizvoda, niti posljedice zbog nepravilne upotrebe Proizvoda, niti oštećenje Proizvoda zbog nemara Klijenta ili jednog od njegovih zaposlenika.

10.2 GARANCIJA SUKLADNOSTI

10.2.1 Sukladnost Proizvoda

Prodavatelj isporučuje Klijentu Potrošaču Proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve navedene u Člancima 10.2.2, 10.2.3 i 10.2.4.

10.2.2 Subjektivni kriteriji sukladnosti

Da bi bili sukladni s Ugovorom o Prodaji, Proizvodi moraju posebno, prema potrebi:

 • odgovarati opisu, tipu, količini i kvaliteti te imati funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge karakteristike kako je predviđeno Ugovorom o Prodaji;
 • biti prilagođeni specifičnoj svrsi koju je Potrošač tražio, a koju je Prodavatelj prihvatio najkasnije u trenutku zaključenja Ugovora o Prodaji;
 • biti isporučeni sa svim priborom i svim uputama, posebno za instalaciju, kako je predviđeno Ugovorom o Prodaji; i
 • biti isporučeni s ažuriranjima kako je predviđeno Ugovorom o Prodaji.
10.2.3 Objektivni kriteriji usklađenosti

(i) Osim što moraju zadovoljiti sve zahtjeve usklađenosti predviđene ugovorom, Proizvodi moraju:

 1. biti prikladni za svrhe za koje se obično koriste dobra iste vrste, uzimajući u obzir, ako je primjenjivo, bilo koju odredbu prava Europske unije i nacionalnog prava koje je na snazi, kao i sve postojeće tehničke norme ili, u odsutnosti takvih tehničkih normi, specifične kodekse ponašanja primjenjive na dotični sektor;
 2. ako je primjenjivo, imati kvalitetu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje Potrošaču prije zaključenja ugovora, i odgovarati opisu tog uzorka ili modela;
 3. ako je primjenjivo, biti isporučeni s priborom, uključujući ambalažu i upute za instalaciju ili druge upute, koje Potrošač može razumno očekivati da će primiti; i
 4. biti u količini i imati kvalitete i druge karakteristike, uključujući u pogledu trajnosti, funkcionalnosti, kompatibilnosti i sigurnosti, koje su normalne za dobra iste vrste i koje Potrošač može razumno očekivati, s obzirom na prirodu Proizvoda i uzimajući u obzir bilo koju javnu izjavu koju je dao Prodavatelj ili druge osobe koje se nalaze više u lancu transakcija ili u ime Prodavatelja ili takvih osoba, uključujući proizvođača, posebno u oglašavanju ili na etiketi.

(ii) Prodavatelj nije obvezan poštivati javne izjave navedene u (i), točki d), ako dokaže:

 1. da nije imao, niti je razumno mogao imati, saznanja o dotičnoj javnoj izjavi;
 2. da je u trenutku zaključenja ugovora javna izjava bila ispravljena na isti način na koji je izrečena ili na usporediv način; ili
 3. da odluka o kupnji Proizvoda nije mogla biti utjecana javnom izjavom.

(iii) Ne postoji nedostatak usklađenosti u smislu (i) ako je Potrošač u trenutku zaključenja Ugovora o Prodaji bio posebno obaviješten da se određena karakteristika Proizvoda odstupa od objektivnih kriterija usklađenosti predviđenih u (i) i da je Potrošač izričito i odvojeno prihvatio to odstupanje prilikom zaključenja Ugovora o Prodaji.

10.2.4 Neispravna instalacija Proizvoda

Svaki nedostatak sukladnosti koji proizlazi iz neispravne instalacije Proizvoda smatra se nedostatkom sukladnosti Proizvoda ako:

 1. instalacija je dio Ugovora o Prodaji i izvršena je od strane Prodavatelja ili pod njegovom odgovornošću; ili
 2. instalacija, koju je trebao izvršiti Potrošač, izvršena je od strane njega i neispravna instalacija je posljedica nedostataka u uputama za instalaciju koje je pružio Prodavatelj.
10.2.5 Odgovornost Prodavatelja

Prodavatelj odgovara prema Potrošaču za svaki nedostatak sukladnosti koji postoji u trenutku isporuke Proizvoda i koji se pojavi u roku od dvije (2) godine od tog trenutka, bez obzira na duži rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom Potrošača koje se potonji poziva da konzultira.

10.2.6 Teret dokazivanja

Svaki nedostatak sukladnosti koji se pojavi u roku od jedne (1) godine od trenutka kada su Proizvodi isporučeni pretpostavlja se da je postojao u trenutku isporuke Proizvoda, osim ako se dokaže suprotno ili osim ako ta pretpostavka nije kompatibilna s prirodom Proizvoda ili prirodom nedostatka sukladnosti. Gore navedeni rok primjenjuje se bez obzira na duži rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom Potrošača koje se potonji poziva da konzultira.

10.2.7 Obavijest

Nacionalno zakonodavstvo Potrošača može predvidjeti da kako bi ostvario svoja prava, Potrošač mora obavijestiti Prodavatelja o nedostatku sukladnosti u određenom roku od datuma kada je uočio taj nedostatak. Potrošača se poziva da konzultira svoje nacionalno zakonodavstvo po tom pitanju.

10.2.8 Pravo potrošača na pravni lijek u slučaju nedostatka sukladnosti

(i) U slučaju nedostatka sukladnosti, potrošač ima pravo na usklađivanje Proizvoda, na proporcionalno smanjenje cijene ili na raskid Ugovora o prodaji, pod uvjetima navedenim u ovom članku.

(ii) Da bi dobio usklađivanje Proizvoda, potrošač može izabrati između popravka i zamjene, osim ako izabrani lijek nije moguć ili ako bi, u usporedbi s drugim lijekom, nametnuo Prodavatelju troškove koji bi bili nerazmjerni, uzimajući u obzir sve okolnosti, uključujući:

 1. vrijednost koju bi Proizvodi imali da nema nedostatka sukladnosti;
 2. značaj nedostatka sukladnosti; i
 3. mogućnost da se izabere drugi lijek bez većih neugodnosti za potrošača.

(iii) Prodavatelj može odbiti usklađivanje Proizvoda ako su popravak i zamjena nemogući ili kada bi to nametnulo Prodavatelju troškove koji bi bili nerazmjerni, uzimajući u obzir sve okolnosti, posebno one koje su navedene u točki (ii), podtočkama a) i b).

(iv) Potrošač ima pravo ili na proporcionalno smanjenje cijene sukladno Članku 10.2.8, ili na raskid ugovora o Prodaji sukladno članku 10.2.9, u svakom od sljedećih slučajeva:

 1. Prodavatelj nije izvršio popravak ili zamjenu ili, prema potrebi, nije izvršio popravak ili zamjenu sukladno Članku 10.2.6, (ii) i (iii), ili je Prodavatelj odbio usklađivanje Proizvoda sukladno (iii) ovog članka;
 2. nedostatak sukladnosti se pojavljuje unatoč pokušaju Prodavatelja da uskladi Proizvode;
 3. nedostatak sukladnosti je toliko ozbiljan da opravdava trenutno smanjenje cijene ili trenutni raskid Ugovora o prodaji; ili
 4. Prodavatelj je izjavio, ili je iz okolnosti jasno da Prodavatelj neće izvršiti usklađivanje Proizvoda u razumnom roku ili bez većih neugodnosti za potrošača.

(v) Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je nedostatak sukladnosti samo manji. Teret dokaza o tome je li nedostatak sukladnosti manji ili ne leži na Prodavatelju.

(vi) Potrošač ima pravo obustaviti plaćanje ostatka cijene ili njenog dijela dok Prodavatelj ne ispuni obveze koje mu pripadaju po jamstvu. Posebne odredbe za ostvarivanje prava na obustavu plaćanja mogu biti predviđene nacionalnim zakonodavstvom Potrošača koje se potiče konzultirati.

(vii) Nacionalno zakonodavstvo Potrošača može regulirati pitanje da li, i u kojoj mjeri, činjenica da je Potrošač doprinio nedostatku sukladnosti utječe na njegovo pravo na pravne lijekove. Stoga se Potrošača potiče da konzultira svoje nacionalno zakonodavstvo po tom pitanju.

10.2.9 Popravak ili zamjena Proizvoda

(i) Popravak ili zamjena izvršava se:

 1. bez troškova;
 2. u razumnom roku od trenutka kada je Prodavatelj obaviješten od strane Potrošača o nedostatku sukladnosti; i
 3. bez većih neugodnosti za Potrošača, s obzirom na prirodu Proizvoda i na namjenu koju Potrošač traži.

(ii) Kada je potrebno otkloniti nedostatak sukladnosti popravkom ili zamjenom Proizvoda, Potrošač stavlja Proizvode na raspolaganje Prodavatelju. Prodavatelj preuzima zamijenjene Proizvode na svoj trošak.

(iii) Kada popravak zahtijeva uklanjanje Proizvoda koji su bili instalirani sukladno njihovoj prirodi i svrsi prije nego što se pojavio nedostatak sukladnosti, ili kada ti Proizvodi moraju biti zamijenjeni, obveza popravka ili zamjene Proizvoda uključuje uklanjanje neusklađenih Proizvoda i instalaciju zamijenjenih ili popravljenih Proizvoda, ili pokrivanje troškova uklanjanja i instalacije.

(iv) Potrošač nije dužan platiti za normalnu upotrebu koju je imao s zamijenjenim Proizvodima tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

10.2.10 Smanjenje cijene

Smanjenje cijene je proporcionalno razlici između vrijednosti Proizvoda koje je Potrošač primio i vrijednosti koju bi Proizvodi imali da su sukladni.

10.2.11 Raskid Prodaje

(i) Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid Prodaje upućivanjem izjave prodavatelju u kojoj navodi svoju odluku o ostvarivanju prava na raskid ugovora o Prodaji.

(ii) Kada se nesukladnost odnosi samo na neke od Proizvoda isporučenih temeljem ugovora o Prodaji i postoji razlog za raskid ugovora o prodaji prema Članku 10.2.7, Potrošač može ostvariti svoje pravo na raskid ugovora o Prodaji samo u odnosu na te Proizvode, i u odnosu na bilo koji drugi Proizvod koji je stekao istodobno s nesukladnim Proizvodima ako se od Potrošača razumno ne može očekivati da zadrži samo sukladne Proizvode.

(iii) Kada Potrošač ostvari svoje pravo na raskid ugovora o Prodaji u cijelosti ili, sukladno (ii), u odnosu na neke od Proizvoda isporučenih temeljem ugovora o Prodaji:

 1. Potrošač vraća Proizvode Prodavatelju o trošku Prodavatelja; i
 2. Prodavatelj vraća Potrošaču plaćenu cijenu za Proizvode čim primi Proizvode ili dokaz o njihovom povratu koji je dostavio Potrošač.

U svrhu ovog odlomka, nacionalno zakonodavstvo Potrošača može predvidjeti uvjete povrata i povrata novca. Stoga se Potrošaču savjetuje da se na tu točku posavjetuje sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

10.3 GARANCIJA ZA SKRIVENE NEDOSTATKE

Bez štete za zakonsku garanciju sukladnosti navedenu u Članku 10.2, Klijent Potrošač može imati koristi od nacionalnih pravila koja ne uređuju specifično potrošačke ugovore i koja predviđaju posebne pravne lijekove za određene vrste nedostataka koji nisu bili vidljivi u trenutku sklapanja ugovora o prodaji, odnosno nacionalnih odredbi koje mogu postaviti posebna pravila u vezi s odgovornošću prodavatelja u slučaju skrivenih nedostataka. Potrošaču se savjetuje da se posavjetuje sa svojim nacionalnim zakonodavstvom po ovom pitanju.

Klijent Profesionalac ili Neprofesionalac imaju koristi od mogućih garancija predviđenih andorskim pravom.

10.4 KOMERCIJALNA GARANCIJA

Prodavatelj nudi Klijentu da uz svoju Narudžbu, pod određenim uvjetima, pridruži komercijalnu garanciju nazvanu "Garancija Pneus Plus" putem ugovora o komercijalnoj garanciji.

Ova komercijalna garancija primjenjuje se bez štete za pravo Potrošača da ima koristi od zakonske garancije sukladnosti navedene u Članku 10.2 ili od nacionalnih odredbi koje se odnose na garanciju za skrivene nedostatke navedene u Članku 10.3.

U slučaju da Profesionalac ili Neprofesionalac sklope komercijalnu garanciju, ona se primjenjuje bez štete za pravo Profesionalca ili Neprofesionalca da imaju koristi od mogućih garancija predviđenih andorskim pravom.

11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim ako neispunjenje obveze od strane jedne Stranke nije konačno, odšteta se duguje samo ako je dužna Stranka prethodno dobila obavijest da mora ispuniti svoje obveze u razumnom roku. Dužna Stranka će, ako je to primjereno, biti osuđena na plaćanje odštete bilo zbog neispunjenja obveze, bilo zbog kašnjenja u ispunjenju, osim ako ne dokaže da je ispunjenje bilo onemogućeno zbog Slučaja Više Sile. Dužna Stranka bit će odgovorna samo za štetu koja je bila predviđena ili koja se mogla predvidjeti u trenutku sklapanja Ugovora, osim ako neispunjenje proizlazi iz teške krivnje ili namjere. Čak i u slučaju kada neispunjenje Ugovora proizlazi iz teške krivnje ili namjere, odšteta uključuje samo ono što je neposredna i direktna posljedica neispunjenja.

12. OSIGURANJE

Prodavatelj je osiguran za svoju profesionalnu odgovornost proizašlu iz njegove djelatnosti i koja proizlazi iz tjelesnih, materijalnih i nematerijalnih šteta nanesenih trećim osobama prije ili nakon isporuke proizvoda ili završetka pružanja usluga radova.

Ovo osiguranje je ugovoreno kod društva AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francuska).

Geografsko pokriće ovog osiguranja se proteže na cijeli svijet s izuzetkom (i) aktivnosti koje se obavljaju putem poslovnih jedinica ili stalnih postrojenja smještenih izvan Francuske, Andore i Monaka; (ii) izvoza u Sjedinjene Američke Države i Kanadu; (iii) usluga ili radova koje izvodi osiguranik ili u njegovo ime na teritorijima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, uključujući organizaciju sajmova, izložbi ili ekspozicija.

13. VIŠA SILA

U slučaju Više Sile koja ima za posljedicu trajnu onemogućenost dužnika, Ugovor se raskida po sili zakona i Stranke su oslobođene svojih obveza.

U slučaju Više Sile koja ima za posljedicu privremenu onemogućenost, izvršenje obveze se odgađa osim ako iz toga proizašlo kašnjenje ne opravdava raskid Ugovora.

Nemogućnost izvršenja ugovorne obveze od strane Stranke oslobađa tu Stranku u odgovarajućoj mjeri kada je posljedica Više Sile i kada je trajna, osim ako se nije obvezala preuzeti na sebe takav rizik ili ako nije prethodno dobila formalnu opomenu.

14. OSOBNI PODACI

Osobni podaci koje Prodavatelj prikuplja o Kupcu u okviru Prodaje podliježu automatiziranoj obradi za koju je Prodavatelj jedini koji određuje sredstva i svrhu te je, u tom smislu, odgovoran za tu obradu u smislu članka 3.4 andorske zakona 15/2003 od 18. prosinca 2003. godine o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu "LQPD").

Kupac je pozvan da se upozna s Politikom Privatnosti i stranicom Cookie na Web-mjestu kako bi saznao uvjete pod kojima se osobni podaci obrađuju i čuvaju od strane Prodavatelja.

15. UGOVORNI DOKUMENTI

Ugovor se sastoji od sljedećih ugovornih dokumenata:

 1. od ovih Općih uvjeta prodaje;
 2. od Narudžbenice;
 3. od Otpremnice;
 4. od Računa prodaje.

U slučaju proturječja ili razlike između odredbi dva dokumenta, primjenjivat će se odredba dokumenta višeg ranga (npr.: Račun prodaje ima prednost nad Otpremnicom; Otpremnica ima prednost nad Narudžbenicom; Narudžbenica ima prednost nad Općim uvjetima prodaje).

Nijedna napomena koju Kupac, njegov zaposlenik ili njegov predstavnik unese na Otpremnicu osim njegovog potpisa neće se smatrati ugovornom, osim ako je Prodavatelj ne prihvati.

Svi gore navedeni ugovorni dokumenti predstavljaju cjelokupnost obveza koje postoje između Stranaka. Ti ugovorni dokumenti zamjenjuju i poništavaju sve prethodne usmene ili pisane obveze vezane uz Prodaju.

Stranke su se dogovorile snositi rizik od bilo kakve nepredvidive promjene okolnosti koje bi izvršenje obveza svake od Stranaka prema Ugovoru učinile pretjerano onerznim.

16. NASLOVI

Naslovi korišteni u Općim uvjetima prodaje pružaju se samo radi praktičnosti i neće utjecati na značenje ili strukturu odredbi Općih uvjeta prodaje.

U slučaju poteškoća s tumačenjem bilo kojeg od naslova na početku klauzula i bilo koje klauzule, naslovi će se proglasiti nepostojećima.

17. VALJANOST

Ako jedna ili više odredbi Općih uvjeta prodaje bude proglašena nevažećom, neispisanom ili neprimjenjivom u skladu sa zakonom, propisom ili uslijed konačne odluke nadležnog suda, ta ili te odredba(e) će se smatrati odvojivom(i) od Općih uvjeta prodaje. Ostale odredbe Općih uvjeta prodaje smatrat će se valjanima i ostaju na snazi, osim ako jedna od Stranaka ne dokaže da je otkazana(e) odredba(e) od suštinske i odlučujuće važnosti bez koje ne bi sklopila ugovor.

18. TOLERANCIJE

Činjenica da jedna od Stranaka ne iskoristi pravo na prigovor zbog neispunjenja druge Strane bilo koje od njezinih obveza proizašlih iz Ugovora ne smije se tumačiti kao odricanje od izvršenja dotične obveze u odsutnosti zastare.

19. REKLAMACIJE

U slučaju reklamacije, Klijent je pozvan da kontaktira Prodavatelja putem obrasca dostupnog ovdje.

U okviru bilo koje reklamacije, Klijent je pozvan da navede broj svoje Narudžbe.

Prodavatelj će uložiti najbolje napore kako bi odgovorio na svaku reklamaciju u najkraćem mogućem roku.

Mogućnost podnošenja reklamacije od strane Klijenta ne utječe na pravo korištenja njegovog prava na obraćanje potrošačkom medijatoru u uvjetima Članka 21 ili bilo kojem nadležnom sudu.

20. MEDIJACIJA

U skladu s člankom 14.1 Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013., obavještavate se o mogućnosti pristupa platformi za Online Rješavanje Sporova (ORS) koju je osigurala Europska komisija i koja je dostupna na sljedećoj adresi: Online Rješavanje Sporova.

21. PRIMJENJIVI ZAKON

Ugovorni odnosi između Prodavatelja i Kupca Potrošača koji se nalazi na teritoriju Europske Unije uređeni su zakonom države člana na čijem se teritoriju potonji nalazi, u pogledu njegove zaštite u skladu s pravom potrošača navedene države člana.

Podaci vezani uz Narudžbu koji se elektronički obrađuju od strane malteškog objekta Prodavatelja, podliježu malteškom zakonu u pogledu obrade osobnih podataka.

U pogledu bilo kojeg drugog pitanja koje ne spada pod dvije gore navedene odredbe, supsidijarno će se primjenjivati andorski zakon.